Waarbij gebruik ik de opstellingen?

De (familie)opstellingen organiseer ik wanneer er sprake is van problemen die al heel lang bestaan en vaak terug te voeren zijn op het ouderlijk gezin en de familie. Iedereen en alles wil gezien en erkend worden binnen het ‘systeem’, als dat niet het geval is, loopt de problematiek vaak hoog op. De opstellingen zijn erg geschikt voor iedereen die zijn/haar plek niet kon innemen in de familie of het gezin of niet gezien of geaccepteerd werd.

Tafelopstellingen: € 40,00
Representanten: €15,00
Inbrengers: €60,00
Thema-opstellingen: € 15,00

Werkwijze

Nadat we samen hebben vastgesteld wie de spelers zijn, gezinsleden, familie of iedereen die mogelijk een rol kan spelen in jouw problemen, gaan we samen de situatie neerzetten. Dit kan ik een op een met jou doen, daar gebruik ik dan schelpjes bij (dit heet een tafelopstelling). Ook kan het zijn dat andere mensen deze situatie representeren. Iemand neemt dan de plek van je vader of je moeder in en verteld wat hij/zij waarneemt vanuit deze positie. Een keer per kwartaal organiseer ik een opstelling met representanten. Je kunt je ook als representant aanmelden (€ 5,00).

Opstellingen

Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen. Jij behoort tot een gezin en een familie. We spreken in alle gevallen van een familiesysteem met zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten…