Waarbij gebruik ik mijn mediumschap?

Mijn mediumschap bestaat uit helderziendheid, helderwetendheid en het contact kunnen maken met overledenen. Wanneer jij sterke behoefte hebt aan contact met een dierbare, kan ik kijken of er afstemming met deze persoon mogelijk is. Door af te stemmen op jouw situatie kan ik ook vaak de vinger op de zere plek van jouw problematiek leggen, vervolgens kunnen we samen bekijken wat er aan oplossingen mogelijk is. Ook gebruik ik mijn mediumschap in combinatie met al mijn andere vaardigheden. Het uit zich op verschillende manieren die niet altijd te voorspellen zijn maar altijd aanvullend zullen werken bij de consulten.

Werkwijze

Nadat wij samen hebben geïnventariseerd waar jouw behoefte en mijn mogelijkheden liggen, gaan we aan de slag. Wanneer ik contact maakt met een overledene, zal ik je vragen om voor alle mensen die zijn overleden, open te staan. Nadat ik minimaal 5 eigenschappen heb doorgekregen die voor jou duidelijk maken dat ik met de juiste persoon contact heb, kan ik doorgaan naar de boodschap. Wanneer ik om wat voor reden dan ook geen contact krijg, kan ik je via een reading en foto’s van de overledene meer vertellen. Soms is dat wat anders dan je denkt. Vooral in combinatie met een healing kan dit erg helend zijn.

Mediumschap

Iedereen heeft een mediamieke kant Hoe je ermee omgaat kun je leren. Zoals ook een voetballer trainingen moet volgen, moeten mediums dat ook. Ik heb 4 jaar opleidingen gevolgd aan het Mediumcollege en kan er ook les in geven. Een medium werkt als tussenpersoon tussen hemel en aarde en doet dat via foto’s, chakra’s, contact met overledenen of andere manieren. Een medium zorgt ook voor een stukje heling.