Praktijkvoorbeelden:

Vraag: Waardoor mislukken mijn relaties telkens?
Gebruikte methode: I Tjing-kaartlegging

Aan de hand van deze kaartlegging werd duidelijk dat deze mevrouw te maken had met een patroon dat ze uit een vorig leven had meegenomen. Met andere woorden, ze kon er niets aan doen tot ze er achter kwam wat de achterliggende reden was en ze op die manier kon leren het patroon te gaan doorbreken.
Ze was geboren als jongste van zes kinderen en gewend om haar zin te krijgen. Dit patroon nam ze mee relaties in. Zodra ze een relatie had, gedroeg ze zich onzelfstandig en verwachtte ze heel veel van haar partner, ook dat deze voor haar zorgde.
Hier kon deze mevrouw wel wat mee, ook al was het niet fijn om te horen wat er feitelijk aan de hand was.

Vraag: Mijn dochter ziet en hoort andere mensen die wij niet zien.
Gebruikte methode: Zenertest en voorlichting

Het meisje van tien jaar kwam met haar vader mee. Zij vertelde dat ze dingen bij mensen zag die anderen niet zagen en dat ze ook in haar kamer weleens iemand zag. Ze ervaarde dit als heel naar.
Om te kijken of dit verhaal geen fantasie was, heb ik haar de Zenertest voorgelegd. Uit deze test bleek dat ze veel paranormale gaven heeft. Ik heb haar uitgelegd hoe ze hiermee om kon leren gaan, en haar een grondingsoefening meegegeven, en wat wierook (Dragon Blood) om haar kamer zelf te kunnen reinigen.
De vader en de dochter waren opgelucht dat er iemand was die hen begreep, ze konden veel met de informatie over haar hooggevoeligheid/paranormaal zijn.

Vraag: Mijn man is onverwachts overleden en ik heb nog zoveel vragen.
Gebruikte methode: contact maken met overledenen

Deze mevrouw was heel onverwachts haar man verloren, een paar maanden geleden nog maar. Ik heb contact met de andere wereld gezocht en haar eveneens overleden zwager (broer van de overledene) en schoonzus verschenen en gaven mij de nodige informatie. Het contact met haar man was er wel, maar de communicatie was (nog) niet erg helder. Nadat ik haar vijf dingen over haar man had verteld, o.a. waar hij was overleden en waar hij was begraven, heeft ze haar vragen voorgelegd. Er zijn antwoorden op gekomen en ze was erg blij met het consult.

Vraag: Ik zit niet lekker in mijn vel en voel mij instabiel.
Gebruikte methode: healing

Deze mevrouw had nog nooit een healing gehad en ik dacht dat ze er baat bij zou kunnen hebben omdat ik op deze manier veel ‘oud zeer’ uit het energetische systeem kan halen, en het systeem in balans kan brengen. Zodra ik mijn handen boven haar lichaam hield, voelde ik al waar de pijnpunten zaten. Ik stelde vragen over bepaalde ervaringen die ze mogelijk had gehad, over blessures en problemen met bepaald voedsel. Zij kon alles beamen. Daarna heb ik een reiki-behandeling gegeven, in combinatie met kleurentherapie en shamballah. Gericht op de chakra’s.
De mevrouw voelde zich erg rustig na afloop en na een telefoontje een paar dagen later bleek dat ze beter in haar lichaam zat. We hadden afgesproken om na drie maanden de healing nogmaals te doen.

Vraag: Hoe kan ik los van mijn ouders komen?
Gebruikte methode: Tafelopstelling

Deze, volwassen man, heeft een gezin en woont in Nederland. Zijn land van herkomst ligt in Afrika. Hij heeft het gevoel dat zijn ouders steeds aan hem trekken en is er dag en nacht mee bezig. Hij wil zich richten op zijn leven in Nederland en af en toe naar Afrika afreizen voor familiebezoek.
We stellen eerst zijn ouders en zichzelf op. Opvallend genoeg kijkt hij weg van zijn ouders en zet zichzelf op afstand. Ik laat hem experimenteren met zijn plek en uiteindelijk draait hij zichzelf naar zijn ouders toe. Ik laat hem uitspreken: ‘jullie zijn mijn ouders en ik ben jullie zoon’. Er komen nog broers en zussen bij en zijn eigen gezin. Ik laat hem zijn relatie met alle partijen uitspreken. Daarna vraag ik hem de opstelling te wijzigen in de voor hem ideale opstelling. Nadat we dat gedaan hebben, heb ik er een foto van gemaakt die hij toegestuurd kreeg.
Hij was erg blij. Hij snapte niet hoe het werkte maar hij voelde zich bevrijd. Vrijer in omgang met iedereen.

Vraag: Waarom heb ik zoveel problemen met mijn vader?
Gebruikte methode: familie-opstelling

De vrouw had elke keer problemen met haar vader. Hij kleineerde haar en zag haar niet voor vol aan. De moeder was overleden en er was nog een jongere zus die geen problemen had met haar vader.
Ik heb iemand laten representeren voor haar vader en voor haarzelf. Zodra de representant van de vrouw in de buurt van de representant van haar vader kwam, draaide ze weg en voelde ze zich misselijk. Terwijl ze eigenlijk graag naast haar vader zou willen staan. Dit lukte niet. Ik heb een representant voor het zusje en en representant voor de moeder opgesteld. Het zusje kon makkelijk tegenover haar vader staan en de moeder voelde niet zoveel.
Ik heb ze een tijdje laten staan. Inmiddels was duidelijk dat de vrouw de plek van haar moeder wilde innemen, naast haar vader. Systemisch is dit de plek van de moeder. Pas zodra ze haar eigen plek ging innemen, naast haar zus, viel er een spanning weg en konden vader en dochter elkaar toelaten.