Opstellingen

Waarbij gebruik ik de opstellingen?
De (familie)opstellingen organiseer ik wanneer er sprake is van problemen die al heel lang
bestaan en vaak terug te voeren zijn op het ouderlijk gezin en de familie. Iedereen en
alles wil gezien en erkend worden binnen het 'systeem', als dat niet het geval is, loopt de
problematiek vaak hoog op. De opstellingen zijn erg geschikt voor iedereen die zijn/haar
plek niet kon innemen in de familie of het gezin of niet gezien of geaccepteerd werd.
Het idee achter deze
simpele maar
doeltreffende
werkvorm is dat onze
familie en onze
voorouders een veel
grotere rol in ons leven
spelen dan we vaak
beseffen.
Jij behoort tot een
gezin en een familie.
We spreken in alle
gevallen van een
familiesysteem met
zijn geschiedenis, zijn
eigen manier van
omgaan met de
dingen, zijn
gevoeligheden, zijn
gelukkige en
verdrietige
momenten…
Werkwijze
Nadat we samen hebben vastgesteld wie de
spelers zijn, gezinsleden, familie of
iedereen die mogelijk een rol kan spelen in
jouw problemen, gaan we samen de situatie
neerzetten.
Dit kan ik een op een met jou doen, daar
gebruik ik dan schelpjes bij (dit heet een
tafelopstelling). Ook kan het zijn dat andere
mensen deze situatie representeren.
Iemand neemt dan de plek van je vader of
je moeder in en verteld wat hij/zij
waarneemt vanuit deze positie.
Een keer per kwartaal organiseer ik een
opstelling met representanten. Je kunt je
ook als representant aanmelden (€ 5,00).
Tafelopstellingen: € 40,00
Opstelling met representanten/inbrengers: €15,00, representanten, € 60,00 inbrengers
Thema-opstellingen: € 15,00
Copyright © 2018 by "Astrid Zoutenbier"  ·  All Rights reserved  ·
  E-Mail: info@yinas.nl
healing
familieopstellingen
medium