Mediumschap

Waarbij gebruik ik mijn mediumschap?
Mijn mediumschap bestaat uit helderziendheid, helderwetendheid en het contact kunnen
maken met overledenen. Wanneer jij sterke behoefte hebt aan contact met een dierbare,
kan ik kijken of er afstemming met deze persoon mogelijk is. Ook gebruik ik mijn
mediumschap in combinatie met al mijn andere vaardigheden, ik kan het bij wijze van
spreke, niet niet zijn. Het uit zich op verschillende manieren die niet altijd te voorspellen
zijn maar altijd aanvullend zullen werken bij de consulten.
Iedereen heeft een
mediamieke kant
Hoe je ermee omgaat
kun je leren. Zoals ook
een voetballer
trainingen moet
volgen, moeten
mediums dat ook. Ik
heb 4 jaar opleidingen
gevolgd aan het
Mediumcollege en kan
er ook les in geven.
Een medium werkt als
tussenpersoon tussen
hemel en aarde en
doet dat via foto's,
chakra's, contact met
overledenen of andere
manieren.
Een medium zorgt ook
voor een stukje heling.
Werkwijze
Nadat wij samen hebben geïnventariseerd
waar jouw behoefte en mijn mogelijkheden
liggen, gaan we aan de slag. Wanneer ik
contact maakt met een overledene, zal ik je
vragen om voor alle mensen die zijn
overleden, open te staan. Nadat ik minimaal
5 bewijzen heb doorgekregen én jij die kunt
bevestigen, kan ik doorgaan naar de
boodschap.
Wanneer ik geen contact maak, kan het zijn
dat ik je chakra's of aura ga lezen en er op
deze manier achterkom wat jij nodig hebt.
Soms is dat wat anders dan je denkt.
Vooral in combinatie met een healing kan
dit erg helend zijn.
Copyright © 2018 by "Astrid Zoutenbier"  ·  All Rights reserved  ·
  E-Mail: info@yinas.nl
healing
familieopstellingen
medium